Witamy na stronie Fundacji "Dla Rodziny"! 

 

Nasza Fundacja powstała jako wynik dziesięcioletniej przyjaźni osób razem pracujących na rzecz dzieci i ich rodzin. Fundacja prowadzi niepubliczny Ośrodek Adopcyjny, który jest specjalistyczną placówką diagnostyczną, konsultacyjną i terapeutyczną.
 
Naszym zadaniem jest pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodzinnej w odnalezieniu nowych rodziców - adopcyjnych lub zastępczych. Ponadto zatrudnieni w nim specjaliści służą pomocą w podjęciu dojrzałej decyzji o przyjęciu dziecka.
 
Ośrodek pozyskuje i kwalifikuje kandydatów na przyszłych rodziców, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzi spotkania szkoleniowe oraz wzmacnia kompetencje wychowawcze.

Zapraszamy!

Działalność Ośrodka Adopcyjnego Fundacji „Dla Rodziny” jest finansowana z dotacji celowej przyznanej przez Samorząd Województwa Pomorskiego, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.